l. Глускі замак (Глуская зямля: дыялог з гісторыяй)
ll. Што далі раскопкі (А. ЗІМАЎ, “Сцяг Радзімы” № 99, 20.08.1988)
lll. Самасуд над Глускім замкам (Генадзь САГАНОВІЧ, «Літаратура і мастацтва» 1.12.1988)
lV. Раскопки Глуского замка 1996 г.
1. Барысаў Н. “Аб чым «напляткарыў» раскоп”. «Радзіма» № 58, 7.08.1996
V. Раскопки Глуского замка 1997 г.
1. Ганецкая I. “Замчышча адкрывае сакрэты”. «Радзіма» № 79 (15.10.1997), № 80 (18.10.1997), № 81 (22.10.1997), № 84 (1.11.1997)
2. Протас С. “Сучасныя легіянеры ў бастыёнах старажытнага замка”. «Чырвоная змена» 21.10.1997
Vl. Раскопки Глуского замка 1998 г.
Vll. Раскопки Глуского замка 1999 г.
1. Клыковская Т. “Археологи копают, власть – закапывает”. «Имя» 5.08.1999 №30(212)
2. Андреев А. “В глубь столетий на три метра”. «Знамя юности» 13.08.1999
3. Ткаченко Е. “История, которую можно пропеть на одном дыхании”. «Переходный возраст» № 24, август 1999
Vlll. Раскопки Глуского замка 2002 г.
1. Ганецкая Ірына. “Замак XVI-XVII ст. у Глуску: раскопкі 2002 г.” Гістарычна-археалагічны зборнік Iнстытута гiсторыi Нацыянальнай Акадэмiі навук Беларусі № 18. Мінск. 2003
lX. Раскопки Глуского замка 2003 г.
1. 31.07.2003. Раскопки Глуского замка
X. Раскопки Глуского замка 2004 г.
1. 13.08.2004. Девятый сезон раскопок Глуского замка завершен
Xl. Раскопки Глуского замка 2005 г.
Xll. Раскопки Глуского замка 2006 г.
Xlll. Раскопки Глуского замка 2007 г.
1. Кирин И. “Раскопки глуского замка”. "Глуская панорама" № 9-10 (11-12), июль 2007 г.
XlV. Характарыстыка крыніц па вывучэнні Глускага замка (Ганецкая І. Характарыстыка крыніц па вывучэнні Глускага замка. “Castrum, urbis et bellum”. РУПП “Баранавіцкая ўзбуйненая друкарня”. 2002)
XV. Вежа-брама Глускага замка па дадзеных археалогіі і пісьмовых крыніц (Ганецкая І. Вежа-брама Глускага замка па дадзеных археалогіі і пісьмовых крыніц. Badania archeologiczne w Polsce północno-wschodniej i na zachodniej Białorusi w latach 2000 – 2001. Materiały z konferencji, Białystok 6-7 grudnia 2001 roku. Białystok. 2002)
XVl. Глускі замак (гісторыя аднаго помнiка у асобах) (Ганецкая І. "Глускі замак. Гісторыя аднаго помніка ў асобах". Беларускі гістарычны часопіс № 9, 2006)

 

Радиозапись