Галоўная » Артыкулы » История

Календарь. Март

Календарь

Март

 

 15 марта 1628 года владелец Глуска Дубровицкого Константин Полубинский, каштелян Мстиславский, дал разрешение на основание в Глуске церкви Богоявления.

 25 марта 1655 года Глуск захвачен казаками под командованием Ивана Золотаренко и «агнём і мячом датла разбураны».

 12 марта 1999 года в связи с истечением срока нахождения А. Лукашенко на должности президента Республики Беларусь в соответствии с решениями Верховного Совета Республики Беларусь и Центральной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь в Глуске образована районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь.

 14 марта 1999 года в Глуске проведен пикет протеста против ухудшения условий жизни в стране, организованный районной радой БНФ "Адраджэнне"

 

 2 марта 2003 года впервые в истории в Березовке прошли альтернативные выборы депутатов сельского и районного Совета депутатов.

 12 марта 2003 года состоялась забастовка протеста предпринимателей Глуска против политики властей.

1 марта 2004 года в Глуске демонтирован памятник В.И. Ленину.


Демонтаж памятника В.И. Ленину в Глуске. 1 марта 2004 г. Фото И. Кирина.

 Грамота князя Константина Полубенскаго православнымъ жителямъ Глушска о построеніи церкви Богоявленія

 Константинъ Полубенскій, каштелянъ Мстиславскій.

 Видечы я быть частые бунты и розрухи въ мъстъ моемъ Глуску Дубровичскомъ, за чымъ ми се спустошенье стало въ маетности для въры Греческое, же имъ дотуль боронилъ зверхности митрополита Кіевского и церкви имъ не позволялъ, хотечы оныхъ прывести прозбою и грозбою до уніи. А не могучы ихъ до того прытянуть, позваляю имъ церковь одну заложенья Богоявленья и одъ того часу объцую имъ жадное перешкоды въ томъ не чынить, а ни потомкомъ, варуючи еднакъ межы ними, жебы якъ попы межы собою, такъ тежъ и мъщане въ томъ покой заховали подъ виною на мене самого и караньемъ. Вольно будеть кождому зъ ихъ до которое хочеть церкви ходить. Свещенникъ свершоны маеть быти до тое церкви одъ митрополита Кіевского и зъ благословенства патріархы Константинопольского. А передъ выъжджыми митрополита уніованого тотъ свещенникъ становити се не маеть. И кгды вжо въ Глуску мъстъ моемъ мъщане свещенника до тое церкви мъти будуть, передъ мене самого ставити мають для потверженья; которому доходъ здавна належачы одъ мъщанъ и подданыхъ моихъ доходить маеть. А попы, якъ унитове, такъ попъ тамтое церкви до того ихъ кгвалтомъ примушать не мають и могчы не будуть, але каждый на своемъ переставать маеть. На которую церковь Фундацыя въ селъ Рудиновичахъ служебъ две без подданыхъ и мъсто Глускъ огуломъ, аператы належачые до тое церкви на особливымъ реестръ списано и съ подписомъ руки моее дано. И на томъ даль сесь мой листъ съ печатью моею и съ подписомъ руки моее. Писанъ у Глуску, мъсеца Марца петнадцатого дня, року тысеча шестьсотъ двадцать осмого. Konstanty Polubiensky, kasztelan Mscislawsky swa reka.

 Внизу видны три печати: одна оттиснутая на бумагъ и двъ сургучевыя. Писанъ на поллистъ и подклеенъ другимъ поллистомъ. Хранится въ рукописномъ отдъленіи Виленской Публичной Библиотеки. Найденъ Попечителемъ Виленскаго Учебнаго Округа Ив. П. Корниловымъ въ поъздку по Могилевской губерніи въ 1866 году.

 Археографическій сборникъ документовъ, относящихся къ исторіи Съверозападной Руси, издаваемый при управленіи Виленскаго учебнаго округа. Томъ первый. Вильна. Печатня Губернскаго Правленія. 1867. С. 267-268.

1999

Трэці сэктар і ўлады: кроніка падзеяў

Магілёў:

25 сакавіка а 13-30 брыгада на чале з падпалкоўнікам Карпавым бяз санкцыі пракурора, без дазволу гаспадароў уварваліся ў кватэру, дзе зьбіраліся сябры выбаркамаў рознага ўзроўню. Іх абшукалі і канфіскавалі падпісныя лісты за кандыдатаў у Прэзыдэнты, пратаколы выбарчых камісіяў па зацьвярджэньні гэтых лістоў, пячаткі выбаркамаў. Свае дзеяньні міліцыянты тлумачылі тым, што паводле словаў жыхароў гэтага дому, тут (у кватэры) займаюцца гандлем зброі і наркотыкаў.

 Усіх затрымалі і потым даставілі ў Цэнтральны РАУС, дзе яны знаходзіліся да 20-00. Работнікам адміністрацыі Цэнтральнага раёну былі складзеныя пратаколы аб парушэньні арт. 167-3 КаАП. У РАУС была дастаўлена судзьдзя Туленкова. Сябры райвыбаркамаў з Касьцюковічаў – Малахаў М., з Асіповічаў – Муха В. атрымалі штрафы па 500 000 "зайчыкаў”.

 Старшыню аблвыбаркаму Шарапава У. і Савіцкага М. чакае суд.

 Сябра аблвыбаркаму Жабыка Л., сябры райвыбаркамаў з Глуску– Кірын І., з Клічаву – Белазерцаў У. былі адпушчаныя, бо супраць іх у суда нічога не было.

Глуск

Ігар Кірын быў выкліканы да пракурора, які пагражаў крымінальнай адказнасьцю за заклікі да байкатаваньня выбараў у мясцовыя рады. Падставай паслужыла заява ў "Народнай волі”.

 

 13 красавіка быў праведзены ператрус ў чальца раённай выбарчай камісіі Янушэўскага, што быў санкцыянаваны пракурорам. Шукалі матэрыялы, датычныя выбарчай камісіі. "Здабыча" была небагатай. Два блянкі падпісных лістоў, адзін напалову запоўнены, ды пара старых улётак – усё гэта перадаў сам гаспадар кватэры.

 Паводле сьпісу, што мелі пры сабе міліцыянты, вынікае, што ператрусы будуць праведзеныя ў кватэрах усіх чальцоў камісіі.

 

 16 красавіка ўзяў перапынак суд, што праходзіў па матэрыялах пракуратуры ў дачыненьні да Ігара Кірына. Яму інкрымінавалася парушэньне арт. 167-3 (заклікі да байкатаваньня выбараў). Падставай пракурорскіх матэрыялаў сталася зьяўленьне ў "Народнай волі" Заявы прадстаўнікоў грамадзкіх арганізацыяў, дзе сярод тых, хто яе падпісаў, ёсьць прозьвішча Кірына. Суд вымушаны перапыніць разгляд справы з-за неабходнасьці азнаёміцца з арыгіналам заявы, каб сьцьвердзіць подпіс.
 

 Бюллетень Асамблеi Дэмакратычных Неўрадавых Арганiзацыяў № 4, красавiк 1999 г.

 7 траўня праведзены вобыск на кватэрах сяброў Глускай раённай камісіі па выбарах прэзідэнта РБ – старшыні камісіі Яўгена Фалецкага і Генадзя Янушэўскага. Вобыск праводзіўся групай супрацоўнікаў Глускага РАУСу пад кіраўніцтвам лейтэнанта Кузьмянкова на падставе пастановы пракурора Глускага райну Ігара Савасьцева з мэтай канфіскацыі дакументаў, якія маюць дачыненьне да выбараў прэзідэнта РБ. Падчас вобыску ў кватэры Ігара Кірына былі канфіскаваныя: пастанова Цэнтральнай Выбарчай КамісіІ №192 аб арганізацыі выбараў, бюлетэнь Праваабарончага Цэнтру «Вясна-96» («Права на волю», №5) з інфармацыяй пра рэпрэсіі супраць тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. Пры правядзеньні обыскаў у Яўгена Фалецкага і Генадзя Янушэўскага не было знойдзена дакументаў, якія б мелі адносіны да выбараў.

 8 траўня быў праведзены вобыск у кватэры Ларысы Дз'якавай — сакратара Глускай раённай выбарчай камісіі па выбарах прэзідэнта РБ. Вобыск праводзіла група супрацоўнікаў Глускага РАУС на падставе пастановы пракурора Глускага райну Ігара Савасьцева з мэтай выкрыцьця і канфіскацыі дакументаў, зьвязаных з правядзеньнем выбараў прэзідэнта РБ. Падчас вобыску канфіскаваныя наступныя дакументы: рэзалюцыя Еўрапейскага парламенту аб сітуацыі ў Беларусі, інструкцыя па запаўненьні падпісных лістоў, інфармацыйнае паведамленьне пра ўтварэньне Глускай раённай камісіі па выбарах прэзідэнта РБ. Дадзены вобыск быў шостым па ліку, праведзеным супрацоўнікамі праваахоўчых органаў у сяброў Глускай раённай выбарчай камісіі.

"Право на волю" № 11 (35) чэрвень 1999 г.

Датэрміновая пракурорская актыўнасьць

 Днямі ў Глуску быў праведзены пікет супраць пагаршэньня сацыяльна-эканамічных умоваў жыцьця. Ён быў арганізаваны раённай Радай БНФ «Адраджэньне». Удзельнікі пікету трымалі бел-чырвона-белы сьцяг і лёзунгі: «Кожнаму чалавеку - дастойнае жыцьцё!», «Зарплату - па цэнах», «Мінімальны заробак-100 даляраў», «Не! -жабрацтву», «Президент! 5 лет впустую, пора в отставку». Нягледзячы на тое, што пікет праходзіў у вызначаным уладамі месцы на ўкрайку Глуска, жыхары надалі яму вялікую ўвагу. Сярод тых, хто зацікавіўся пікетам, былі людзі розных узростаў і прафэсіяў. Разам зь пікетчыкамі яны актыўна абмяркоўвалі сытуацыю ў краіне, ахвотна набывалі газэты «Рабочий», «Глуская панарама», «Тыднёвік Магілёўскі», а таксама спэцыяльнае мясцовае выданьне, якое зьмяшчала Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і ўзор заявы ў Камітэт па правах чалавека ААН аб парушэньнях правоў асобы.

 На пікеце было шмат міліцыянтаў, якія на працягу дзьвюх гадзінаў «мужна» стаялі побач, а таксама праводзілі відэаздымкі ўдзельнікаў падзеі.

 Дарэчы, мясцовая ўлада ў асобе кіруючага справамі райвыканкама П.Еўпака катэгарычна адмовіла старшыні раённай Рады БНФ Яўгену Фалецкаму ў азнаямленьні з рашэньнем райвыканкама, згодна якому забараняецца праводзіць мітынгі, пікеты й іншыя масавыя акцыі ў цэнтральнай частцы Глуска. Менавіта на гэтае рашэньне спаслаўся намесьнік старшыні райвыканкама В.Самуйлік, калі ў афіцыйным адказе адмаўляў сп.Фалецкаму ў праве правесьці пікет каля кінатэатру «Арыён» (у цэнтры пасёлка).

 Больш за тое: напярэдадні пікету сп. Фалецкі быў выкліканы ў пракуратуру раёна, дзе быў папярэджаны аб недапушчальнасьці парушэньня грамадзкага парадку, якое, «па зьвестках пракуратуры мае адбыцца падчас пікету» (?!). У адказ на просьбу растлумачыць, што гэта за «парушэньні» і хто іх рыхтуе, Яўген Фалецкі ад пракурора раёну нічога яснага не пачуў. Актывісты Народнага Фронту расцэньваюць такія дзеяньні ўладаў як незаконны націск на грамадзянаў з мэтай іх запалохаць, або нават справакаваць.

 Ігар Кірын

 «Тыднёвік Магілёўскі» 1.04.1999 №13(54)


Пікет пратэста ў Глуску. 14.03.1999. Фото І. Кірына.


Выборы в Березовке: как это было

Председатель районного исполнительного комитета Николай Дедюля: кто ищет, тот и находит чаще

Немногим более месяца остается до выборов в местные Советы, очень важной и ответственной общественной кампании. Подготовка и проведение их — серьезнейший экзамен для всех: власти, самих народных избранников, руководителей всех уровней и рангов. И прежде всего потому, что это своего рода проверка их на профессиональную зрелость, умение отвечать за свои слова, а тем более дела. Выбор народа, который он сделает 2 марта, и станет своеобразной объективной оценкой сделанного. Впрочем, в не меньшей степени и того, как он доверит и в будущем решать нам вопросы социально-экономического плана. А раз грядущие выборы такой вот барометр, то нетрудно определить степень их важности.

"Радзіма” № 5 22.01.2003

Прямая линия. Лидия Ермошина: «Депутаты не сидят. Они заседают»

Правда ли, что у нас безработные могут стать депутатами?

Совершенно верно.

А на что они живут?

Увы, проверить это невозможно. Если кандидат в депутаты человек добросовестный, он указывает в декларации побочные источники дохода. Например, недавно в Глуске неработающий кандидат указал, что заработал 200 тысяч от продажи грибов и ягод. Мог и не указывать. Но он добросовестный человек. Остальные не указывают ничего, хотя некоторые приходят в ботинках за 200 долларов, с сотовыми телефонами.

А сколько безработных подали декларацию?

Все подали. Все написали: нет дохода.

«Комсомольская правда» в Белоруссии, 14-21 февраля 2003 г., № 28/7.

Назіральнікі на выбарчых участках Магілёўскай вобласьці фіксуюць парушэньні

У Магілёўскай вобласьці інфармацыя ад назіральнікаў і давераных асобаў кандыдатаў у дэпутаты паступае з тых участкаў, дзе праходзяць выбары з удзелам альтэрнатыўных уладзе кандыдатаў і ідзе вострая барацьба за мандаты. Назіральнікі фіксуюць парушэньні вырбарчага закандаўства.

Марыя Ўсьціновіч, Магілёўская вобласьць

У вёсцы Бярозаўка Глускага раёну, дзе ідзе вострая барацьба за мандаты сярод чатырох кандыдатаў, на ўчастак раніцай не пусьцілі назіральнікаў ад выбарчага клюбу і Беларускага Гельсынскага камітэту на той падставе, што гэтых арганізацыяў няма ў сьпісе, які даслала вобласьць. Пасьля тэлефанаваньня ў Цэнтарвыбаркам назіральнікаў на ўчастак дапусьцілі, аднак старшыня камісіі паведаміў, што месца ў памяшканьні для галасаваньня няма, а таму прадстаўнікам дэмакратычных арганізацыяў было прапанавана назіраць за працэсам з-за дзьвярэй.

Радыё СВАБОДА 2.03.2003

www.svaboda.org
Березовский сельсовет. Январь 2008 г. Фото А. Кульбы.


 

Участковая комиссия Березовского участка №13

(Место нахождения — д.Берёзовка, сельский Совет, телефон 30-0-91, 30-0-75).

 Дедюля Светлана Ивановна, учительница Березовской средней школы-сада, от граждан путём подачи заявления.

 Дубина Галина Васильевна, фельдшер Зуборевичского ФАПа, от граждан путем подачи заявления.

 Климович Елена Васильевна, председатель профсоюзного комитета СПК "Колхоз им. Калинина", от граждан путём подачи заявления

 Ляпко Анатолий Николаевич, главный инженер СПК "Колхоз им. Калинина", от трудового коллектива механизаторов СПК "Колхоз им. Калинина".

 Ляпко Елена Викторовна, воспитатель Березовской средней школы-сада, от граждан путём подачи заявления.

 Пулинович Николай Иванович, лесник Катковского лесничества, от граждан путем подачи заявления.

 Римашевская Ольга Васильевна, заведующая складом СПК "Колхоз им. Калинина", от граждан путём подачи заявления.

 Самкнулова Любовь Ивановна, кассир СПК "Колхоз им. Калинина", от граждан путём подачи заявления.

 Трибуш Ирина Николаевна, библиотекарь Березовской сельской библиотеки, от граждан путем подачи заявления.

 "Радзіма” № 5, 22.01.2003

 


Категория: История | Добавил: Vladmin (01.04.2010)
Просмотров: 2131 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Все смайлы
Код *: